Anti Tank Battery - Dyon Artylerii Przeciwpancernej

nti-Tank Battery went into to battle with 132 men, 20 were killed, 8 of them are missing since.

 

Dyon Artylerii Przeciwpancernej wszedł do walki ze 132 żołnierzami, 20 zginęło, w tym 9 z nich jest zaginionych.

Name: PAWŁOWSK,Stanislaw

Rank: Plutonowy (Lance-Sergeant)

Age: 41

No. 11329

Unit:

Missing since:26-09-1944

Next of Kin: Klice,Warsaw

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został ranny w nogę odłamkami pobliżu skrzyżowania Kneppelhoutweg i Ursulalaan, został zabrany do brytyjskiego szpitala polowego lub punktu pomocy gdzie zmarł z ran.

 

Grób 24.A.3 na Cmentarzu Wojennym w Oosterbeek skrywa ciało nieznanego polskiego żołnierza, który zmarł z ran w szpitalu Św. Józefa w Apeldoorn

 

KIA Information:Known to have been wounded in the leg by shrapnel near the junction of Kneppelhoutweg-Ursulalaan he was taken to a British field hospital or aid post were he died of his wounds.

 

Grave 24.A.3 on Arnhem-Oosterbeek War Cemetery holds the body of an unknown Polish soldier who presumably died of wounds in St Joseph Hospital in Apeldoorn

 

 

 

  

 


Name: KOCAJ, Piotr

Rank: Kanonier (Gunner)

Age: 24

No. 30745

Unit:

Missing since:19-09-1944

Next of Kin: Prusik , Poland

 

Informacja o zaginięciu: Brak szczegółowych informacji o jego śmierci.

 

 KIA Information:No specific information is known about his death.

 

 


Name: GIENIEC, Jozef

Rank: Kapral  (Corporal)

Age: 25

No. 607

Unit:

Missing since:25-09-1944

Next of Kin: Mystkow , Poland

 

Informacja o zaginięciu: Brak szczegółowych informacji na temat jego śmierci.

 

 

  KIA Information: No specific information is known about his death.


Name: WAWROS,Alojzy

Rank:  Bombardier

Age: 29

No. 23798

Unit:

Missing since:19-09-1944

Next of Kin: Son of Ignacy and Agnieszka de domo not, Piaseczno, Poland.

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został zabity przez szrapnel w pobliżu skrzyżowania Utrechtseweg i Van Borsellenweg 24-09-1944.

 

 

KIA Information: Known to have been killed by shrapnel near the junction of Utrechtseweg-Van Borsellenweg on 24-09-1944.

 

(see map below C4)

 

 

 

 

 

 

 


Name: ZAWISTOWSKI, Stefan

Rank: Kapral  (Corporal)

Age: 27

No. 28433

Unit:

Missing since:25-09-1944

Next of Kin: Petersburg, Russia

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został poważnie ranny w gardło odłamkami na Benedendorpsweg.

 

 KIA Information: Known to have been seriously wounded in the throat by shrapnel in the area of Benedendorpsweg.


Name: GRABOWSKI, Walenty

Rank: Podporucznik (2nd Lieutenant)

Age: 26

No. 10825

Unit:

Missing since:26-09-1944

Next of Kin: Kiev, Ukraine

 

Informacja o zaginięciu: Ostatnio widziany na pozycji w Oosterbeek w noc odwrotu (25.09.1944).

 

 

 KIA Information: Last seen in his position in Oosterbeek on the night of the withdrawal.

 


Name: CHMIELEWSKI,Wiktor

Rank: Kanonier (Gunner)

Age: 21

No. 28452

Unit:

Missing since:22-09-1944

Next of Kin: Wilno, Poland, now Lithuania

 

Informacja o zaginięciu: Został ciężko ranny odłamkami w kręgosłup, sprowadzony do Hotelu Hartenstein 20-09-1944. Wiadomo, że zmarł z powodu odniesionych ran w szpitalu Św. Elżbiety w Arnhem.

 

KIA Information:Known to have been seriously wounded with spinal injuries caused by shrapnel, brought to Hartenstein Hotel  on 24-09-1944. Known to have died of his wounds on the St Elisabeth Hospital at Arnhem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Name: CHARTONOWICZ, Kazimierz

Rank: Bombardier

Age: 22

No. 30451

Unit:

Missing since:25-09-1944

Next of Kin: Son of Aleksander and Jozefa Chartonowicz, of Baranowicze,Poland

 

Informacja o zaginięciu:

 Został zabity przez odłamek granatu w głowę koło Benedendorpsweg-Kneppelhoutweg. Wiadomo, że został pochowany razem z Bombardierem Józefem Skaczko w ogrodzie Benedendorpsweg 119.

 

 

 KIA Information:Known to have been killed by a grenade splinter in the head near Benedendorpsweg-Kneppelhoutweg. Known to have been buried together with Bombardier Skaczko in garden Benedendorpsweg 119.

 

Could he be the unknown soldier Grave 25.B.17 on Arnhem-Oosterbeek War Cemetery?, found at the corner of Benedendorpsweg/Kneppelhoutweg.