3rd Parachute Battalion - III Baon Spadochronowy

3rd Parachute Battalion went into battle with 374 men, 30 of them were killed, 6 of them are missing since.

 

3 Baon spadochronowy wszedł do walki z 374 żołnierzami, 30 zostało zabitych, w tym 6 z nich jest zaginionych.

Name: KANDA, Piotr

Rank: Strzelec (Private)

Age: 25

No. 30374

Missing since:22-09-1944

Next of Kin: Hodowica, Poland

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został ciężko ranny w nogę 24-09-1944. Pozostawiono go w domu przy Stationsweg 8 w Oosterbeek w noc odwrotu. Jego nazwisko zostało wymienione na listach sporządzonych po bitwie pod pozycją "zabici szeregowcy". Zakłada się, że zmarł z ran.

 

KIA Information:Known to have been been seriously wounded in his leg on 24-09-1944. He was left in a house at the Stationsweg at Oosterbeek on the night of the withdrawal. His name is mentioned in lists compiled after the battle, under heading "deceased other ranks". It is assumed that he died of wounds.

 

(see map below C6)

 

Graves 23.B.20, 25.B.4 on Oosterbeek War Cemetery holds unknown Polish soldiers who were buried in the garden of a house at Stationsweg.


Name: BURDACH, Stanislaw

Rank: Strzelec (Private)

Age: 30

No. 23266

Missing since:26-09-1944

Next of Kin:

 

Informacja o zaginięciu: Ostatni raz widziano go w pobliżu domu na Stationsweg 8 w Oosterbeek 25-09-1944.

 

KIA Information:He was last seen in or near a house on Stationsweg, Oosterbeek on 25-09-1944.

 

(see map below C6)

 

Grave 23.B.20 on Oosterbeek War Cemetery holds the grave of an unknown Polish soldier who was buried in the garden of house at Stationsweg.

 


Name: MORCHONOWICZ,Edward

Rank: Plutonowy (Lance-Sergeant)

Age: 28

No. 177

Unit: 8th Company

Missing since:23-09-1944

Next of Kin: Son of Karol and Aniela Morchnowicz, of Zolkiewce, Poland

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został zabity podczas ostrzału artyleryjskiego okolicy domu Transvalia przy ulicy Benedendorpsweg i został pochowany w pobliżu.

 

 

KIA Information:Known to have been killed by enemy shell fire in the area of the Transvalia house on Benedendorpsweg and was buried nearby, together with two British soldiers.

 

 

 

 

 

(see map below E5)


Name: PUDELKO,Edward

Rank: Porucznik (Lieutenant)

Age: 31

No. 2856

Unit:

Missing since:26-09-1944

Next of Kin:

 

Informacja o zaginięciu: Porucznik Pudełko był ostatnio widziany na brzegu Renu kiedy rozbierał się by przepłynąć Ren, w nocy z 25 / 26-09-1944.

 

 

KIA Information:Lieutenant Pudelko was last seen having removed his clothing in order to swim across the Rhine in the night of 25/26-09-1944.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Name: ABRAMIUK, Dymitr

Rank: Strzelec (Private)

Age: 23

No. 31267

Unit: 9th Company

Missing since:25-09-1944

Next of Kin: Son of Konstanty and Pelagia, of Zarzecze, Poland

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został śmiertelnie ranny w brzuch podczas ostrzału moździerzowego na terenie posiadości Hemelsche Berg, a następnie tam pochowany.

 

 

 

KIA Information:Known to have been mortarlly wounded in the stomach by killed by enemy mortar fire on the Hemelsche Berg estate,and subsequently buried there.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Name: BEKER, Franciszek

Rank: Strzelec (Private)

Age: 29

No. 31268

Unit: 9th Company

Missing since:27-09-1944

Next of Kin:

 

Informacja o zaginięciu: Wiadomo, że został zabity podczas odwrotu, ostatnio widziany na północnym brzegu rzeki Ren w Oosterbeek rankiem 26-09-1944.

 

 

KIA Information:Known to have been killed during the night of the withdrawal he was last seen on the north bank of the river Rhine in oosterbeek in the morning of 26-09-1944.