Vierlingsbeek

Grave: STLL-13-155

Died:12/14-10-1944

Reburied: 23-09-1971

           Location: grave in cowstable farm M van Raay, 14 Oktober plein.