Nieuwstadt

Grave: AV-8-189

Died:

ID TAG:

Reburied: 14/15-03-1950

                      Location: Nieuwstadt