A Bureau/sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het Ministerie van Oorlog/Defensie, (1941-1944) 1945-1976.12, Begrafenissen en crematies van burgers en militairen in Nederland en andere landen en de kosten hiervan, samenstelling van een "erelijst van gevallenen" (oorlogsslachtoffers 1940-1945), alsmede een Duits-Franse overeenkomst betreffende oorlogsgraven, 1946-1956.


188 Het zorgdragen voor de aanleg en inrichting van militaire erebegraafplaatsen 1945-1967

22-23 Te Bloemendaal voor gefusilleerde verzetsstrijders, alsmede een naamlijst hiervan, 1945-1952, 1965, 1973.

Met tekeningen/plattegronden.

 22 1945-1949.

 23 1950-1952, 1965, 1973.

 43 Te Loenen, van de Oorlogsgravenstichting, voor Nederlandse oorlogsslachtoffers, 1948-1951.

Met een foto van de rouwkapel.


B Dienst Identificatie en Berging (DIB) van de Koninklijke Landmacht, (1940-1944) 1945-1952.


111-114 In en uitgaande stukken van en aan luitenant-kolonel b.d. P. Weys betreffende het beheer van de erebegraafplaats op de Grebbeberg te Rhenen, alsmede naamlijsten van gesneuvelde Nederlandse militairen, naspeuringen vermisten, exhumaties, het plaatsen van grafstenen en het houden van herdenkingen, 1940-1950. 


138-167 Verlustmeldungen met gegevens betreffende in mei 1940 gesneuvelde Nederlandse militairen met vermelding van o.a. de persoonlijke gegevens en de begraafplaats, opgesteld door het Informatiebureau van het Nederlandse Rode kruis, t.b.v. de Wehrmachtgräboffizier beim Wehrmachtbefehshaber in den Niederlanden, alfabetisch gerangschikt, 1941. 


 174 Naamlijsten en beschrijving van de stoffelijke resten van in het concentratiekamp Amersfoort overleden Nederlandse oorlogsslachtoffers, of gefusilleerd als vergelding voor de aanslag op Rauter, gevonden in massagraven op de Leusderheide bij Amersfoort, gerangschikt grafnummer 1 - 124 en stoffelijk overschot 1 - 551, alsmede lijsten van overbrenging naar diverse laatste rustplaatsen, 1945-1946. 


 176 Verklaringen van herkenning, van de stoffelijke resten, door nabestaanden van Nederlandse oorlogsslachtoffers, overleden in het concentratiekamp Amersfoort of door de Duitsers gefusilleerd op de Leusderheide, gerangschikt grafnummer 1 - 231 en stoffelijk overschot 8 - 693, 1945-1947.